Laatste nieuws

Dit schreeuwt om visie en beleid

  • 2-7-2015

Ongelooflijk zoveel berichtgeving, zoveel vragen, zoveel ongeloof, zoveel verbazing, zoveel slechte gevoelens er op dit moment te vinden zijn over de gang van zaken met betrekking tot wel of niet vliegen met duiven dit weekend.

Voor mij totaal onbegrijpelijk eigenlijk maar toch. We zijn zelf van mening dat er wel gevlogen kan worden tot een afstand van maximaal rond de 200 kilometer. Echter we zijn ook van mening dat het absoluut vele malen beter was geweest om het gehele weekend af te gelasten als het gaat om vliegen met duiven. Een weekje rust is niet zo erg en al helemaal niet onder deze omstandigheden.

Waar het aan schort? Visie en beleid ten aanzien van lossen bij extreme weersomstandigheden. En dan te bedenken dat het NPO al mooi op weg was met hun code rood tabellen. Dat plan is voor verbetering vatbaar maar zal met de hoogst denkbare spoed ter hand genomen moeten worden om verder uitgewerkt te worden tot een goed hanteerbaar plan.

En iedereen die zich daar vervolgens niet in kan vinden of aan kan houden moest maar zo snel mogelijk de duiven gaan verkopen en verder gaan met kleurkanaries (Oranje of rode wel te verstaan).

Hopelijk dat komende maanden gewerkt gaat worden aan een goed plan om soortgelijke fratsen als we nu moeten meemaken te voorkomen. Al was het alleen maar voor de buitenwacht!

Terug