Laatste nieuws

Kritiek niet op zijn plaats?

  • 11-8-2014

Er blijken lezers van mijn nieuws items te zijn die zich storen aan mijn berichtjes. Dat kan, dat mag en dat is misschien ook wel te begrijpen. Met name als het gaat om al het geregel en gedoe omtrent de lossingen.

De redenatie zou zijn: wel kritiek leveren maar zelf geen verliezen hebben met de jonge duiven. Of het één vast zit aan het ander! Natuurlijk heb ik ook eigen belang en natuurlijk wil ik ook graag goede uitslagen neer zetten maar mij ergens bij neerleggen op het moment als het goed gaat en mij pas laten horen op het moment als het fout gaat dat past niet bij mij.

Maar goed we leren er weer van en ik neem het mij wel degelijk ter harte. 

Bedenk één ding. Ik waardaar en respecteer al het werk dat gedaan wordt door mensen die belangenloos een organisatie besturen en zitting nemen in een commissie (ik meen te mogen zeggen dat ik weet wat het betekent, heb zelf ook jaren met het bijltje mogen hakken per slot van rekening). Zonder deze mensen hadden wij geen hobby! Neemt niet weg dat ik het niet altijd eens ben met de gang van zaken en ik meen, tot nog toe, dat het goed is dit te delen met anderen.

Echter het is niet (nooit) de bedoeling om anderen te beschadigen. Ik heb dan ook in het verleden berichtgeving ook wel aangepast omdat sommigen er niet "blij" van werden. Ik wil niemand beschadigen en ik wil ook niemand kwijt in de organisatie.

Kortom ik zal mij in mijn berichtgeving in het vervolg proberen te focussen op de duivensport en niet op de organisatie daarom heen. Mocht ik het echt niet eens kunnen zijn met bepaalde zaken dan wend ik mij rechtstreeks via telefoon dan wel mail richting de beleidsbepalers.

Voor al degene die zich mogelijk geërgerd dan wel gestoord hebben aan mijn berichtgeving in het verleden, EXCUUS. Het is nooit mijn bedoeling geweest om ergernis en boosheid op te wekken bij anderen.

De bedoeling van deze site is om met anderen te delen hetgeen er speelt en leeft op en om onze hokken in Donkerbroek. Dat daar altijd organisatorische zaken doorheen hebben gelopen zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat ik al zeer vele jaren als bestuurder in onze sport actief ben.

Op naar de volgende vlucht! Iedereen veel succes gewenst bij de voorbereiding.

Terug