Laatste nieuws

Hopen op positief besluit

  • 20-7-2014

Door onze vereniging is gevraagd om met een aanpassing te komen ten aanzien van de eerstvolgende trainingsvlucht met de jonge duiven.

Wat we graag willen is van de donderdagavond inkorving af te geraken. Overigens is dit niet alleen nu maar was dit ook al op het moment dat het voorstel werd aangenomen. Helaas kon of mocht er toen niet over gestemd worden.

Laten we hopen op de mogelijkheid van een trainingsvlucht op vrijdagavond inkorven en dan een vluchtje tussen de 100 en 125 kilometer. Of het te vewezenlijken is weet ik niet, het hangt er van af wat de LC/TC en het bestuur hiervan vindt.

Reden van de donderdagavond inkorving is om de jonge duiven te laten leren drinken in de vrachtauto. Op zich een goed idee ware het niet dat dit nu juist een aspect is waarvan ik vind dat de leden dat zelf thuis moeten regelen. Velen doen dit ook, velen doen dit niet. Overigens bij ons op de hokken hier redelijk veel op uitgetest de afgelopen jaren en we zien geen verschillen in resultaten en verliezen. Het zit waarschijnlijk meer tussen de oren van ons als mens dan dat het een probleem bij de duiven is, althans zo lijkt het wel.

Enerzijds lees ik op verschillende media dat er behoorlijke deelname is geweest op de trainingsvlucht van afgelopen zaterdag en anderszijds hoor ik dat er maar een handje vol duiven is geweest. Ik weet het (nog) niet, kan er geen oordeel over geven. Wat ik wel weet is dat er velen zijn die niet ingekorfd hebben en dat er ook velen zijn geweest die een deel van hun bestand hebben ingekorfd. Al met al veel gedoe en veel verontwaardiging bij de leden en ook binnen de verenigingen.

Ik hoop van harte dat we komende winter tot een gezamenlijk beleid in deze kunnen komen. En met gezamenlijk bedoel ik landelijk beleid. Het is o zo hard nodig om ook in de toekomst nog aan duivensport te kunnen blijven doen.

Wat dat betreft ben ik bijzonder verheugd met het feit wat het NPO de afgelopen weken heeft gedaan. Voor de goede orde, ik ken er maar één van het NPO bestuur en dat is onze voorzitter uit Friesland, de overige ken ik niet en ik weet geen één van hun namen te bedenken. Oftewel ik heb verder niets met het NPO, voor zover u mocht denken dat ik belangen heb in of bij die organisatie.

Terug