Laatste nieuws

De les van afgelopen weekend

  • 21-5-2013

Even een paar dagen gelegenheid gehad om de slecht verlopen vlucht van afgelopen zaterdag te laten bezinken. Bewust niet al te veel geroepen over de situatie zoals we die hebben meegemaakt.

Het was natuurlijk een uitermate slechte vlucht afgelopen zaterdag. Vallen er verwijten te maken? Ja en nee is het antwoord. Ja, omdat we zelf vooraf ernstige twijfel hadden over het aantal in te korven duiven. Doen we "alles" mee of doen we er enkele ervaren duiven mee. Nee omdat alle afdelingen in ons land hebben gelost en daarmee zou je de gedachte kunnen  krijgen dat het verantwoord zou moeten zijn.

Ten aanzien van het al of niet inkorven van duiven is het altijd lastig om daar de goede keuzes in te maken. We zijn programma spelers en zullen vrijwel zeker altijd inkorven. Tevens hoop je op de juiste beslissingen van de lossingsverantwoordelijken. En ondanks dat het onze eigen verantwoordelijkheid blijft om te bepalen of je wel of niet inkorft mag je ook van een lossingscommissie het nodige verwachten. Dit laatste blijkt toch telkens weer een lastig punt.

Mogelijk hebben we onvoldoende middelen om het weer juist in te schatten en mogelijk speelt ook nog mee dat we eigenlijk toch wel heel graag op de zaterdag los willen. Immers op zondag geen afdelingsvlucht. De tijd gaat zo zoetjes aan aanbreken dat we daar van af moeten denk ik nu steeds vaker. Overigens, voor de goede orde, ik ben altijd een groot voorstander geweest van het niet mee laten tellen van de vluchten op de zondag laat dat duidelijk zijn.

Echter wat we nu toch echt wel geleerd hebben is dat we, nog veel meer dan we al deden, voorzichtiger zullen gaan inkorven. Gelukkig is het aantal verliezen bij ons beperkt gebleven tot 3 stuks van de 30 ingekorfde duiven. Maar elders in de provincie heb ik inmiddels andere getallen gehoord en daar wordt geen mens vrolijk van.

Bij twijfel wordt er bij ons niet meer royaal ingekorft. We gaan op de koop toe nemen dat het dan achteraf zal meevallen. Dat risico is dan toch wel wat gemakkelijker te nemen dan wanneer je de helft van de duiven kwijt bent.

Nooit te oud om te leren zullen we maar zeggen. 

Terug