Laatste nieuws

Duiven geënt tegen paramixo

  • 30-12-2012

Anders dan andere jaren zijn afgelopen week de duiven geënt tegen paramixo. De laatste jaren deden we dit altijd tijdens het broeden ergens eind januari. Dit jaar dus drie weken voor het koppelen. Evenals andere jaren zijn zowel de vliegers als de kwekers geënt. Overigens kweekduiven van 5 jaar en ouder worden niet meer geënt, dit op advies van onze dierenarts.

Een paar redenen waarom we nu eerder dan voorgaande jaren hebben geënt, ten eerste het is enorm zacht weer waardoor het ideaal "ent" weer is. Ten tweede de duiven staan er dusdanig goed op dat we menen dat ze een enting heel goed zullen doorstaan op dit moment. Ten derde we hopen dat ze straks via het ei een beetje extra bescherming meegeven aan de jongen. Of dit laatste ook daadwerkelijk zo is weten we niet. De meningen van de verschillende duivenartsen zijn daar verschillend over namelijk.

Tevens vandaag 39 broedbakken op het kweekhok volledig uitgezogen en schoongemaakt zodat ze klaar zijn voor het koppelen. Overigens, voor uw beeldvorming, van de 39 broedbakken zullen er 24 leeg blijven.

De komende week zullen er nog twee kweekboxen gemaakt worden met een afmeting van ruim 1,25 meter x 2,3 meter x 2 meter. Mooie ruimte om twee koppels de gelegenheid te geven om goed te kunnen paren en koppelen. Tevens handig voor het snel omkoppelen van sommige kweekduiven.

Het koppelen ten slotte zal zoals het er nu voor staat gaan plaatsvinden op vrijdag 18 januari a.s. Nog bijna drie weken te gaan derhalve. Op papier zijn de meesten inmiddels gekoppeld, gelukkig hebben we voor het vlieghok de beschikking over een 15-tal reserve duivinnen. Altijd handig voor het geval het koppelen niet van een leien dakje wil verlopen.

Terug