Laatste nieuws

Precies twee weken na koppeling

  • 29-1-2010

We zijn al weer veertien dagen verder na het koppelen van de duiven op 15 januari jongstleden.

De stand van zaken is tot nog toe dat er nog enkele koppels moeten leggen. Dit betreft met name enkele koppels welke we hebben omgekoppeld nadat het de eerste twee dagen niet echt liefde "op het eerste gezicht" was tussen de partners.

Ondanks een aantal zeer koude dagen en nachten zijn de duiven dus vrij vlot op eieren gekomen. Tijdens het broeden zullen ze nog een geelkuur krijgen en hoogstwaarschijnlijk gaan we ze ook enten tegen paramixo. Dit laatste zou eventueel ook nog wel enkele weken later kunnen als de jongen er bij weg kunnen.

Terug