Laatste nieuws

De verkoop van late jongen vanavond online op GPS-Auctions

  • 10-9-2008

De 35 geschonken late jongen uit de eerste prijswinnaars van de leden van PV de Griffioen en ten bate van de vereniging staan op de veilingsite van GPS-Auctions onder het kopje bonnenverkoop.

35 late jongen allemaal van prima komaf! Laten we hopen dat alle jongen naar behoren zullen opgroeien zodat ze op vrijdag 26 september a.s. allemaal geveild kunnen worden.

Kijken en bieden dus op WWW.GPS-AUCTIONS.NL onder BONNENVERKOOP!!

Terug