Laatste nieuws

Eerste ringetjes zijn omgeschoven

  • 15-2-2024

Kweek

Het kweken gaat gestaag door. Alle eitjes van de eerste ronde zijn uitgekomen en de eersten zijn vandaag geringd. De kwekers hebben inmiddels hun eieren weer bijgelegd zodat daar gewerkt wordt aan de tweede ronde. De tweede ronde welke ik allemaal nog wil gaan bijzetten als het lukken wil. En dat willen lukken heeft te maken met het aantal. Er is slechts plaats voor 40 jonge duiven, rekening houdend met een tiental van Hans & Evert Jan Eijerkamp betekent dat voor mij dat ik er uit eigen kweek "slechts" 30 kan bijplaatsen. Maar het is niet anders dan de voorgaande drie jaren dus zal het ook dit jaar wel lukken.

Een tweetal jongen zullen naar de verkoop van P.V. de Gevleugelde Vrienden in Jubbega gaan. Ze organiseren daar al weer meerdere jaren een jonge duiven verkoop waarvan een klein percentage van de opbrengst voor hun clubkas is. Een mooie formule die inmiddels goed aanslaat ook. Het is hun van harte gegund overigens!

Training

Heb je de duiven al weer los werd mij gevraagd. Het antwoord is nee, ik wacht daarmee totdat de jongen allemaal gerings zijn en voldoende groot zijn om ze eventueel over te kunnen leggen mocht één van de ouders slachtoffer gaan worden van een roofvogel aanval. Betekent wel dat ze de hele winter niet los geweest zijn behoudens die ene keer toen het ook gelijk bingo was. Het koste mij een jaarling doffer.

Rumoer

Rumoer is er momenteel in de afdeling bij een aantal leden wel te verstaan. De nieuwe rayonindeling staat op de agenda en het door de afdeling voorgestelde plan heeft kwaad bloed gezet bij een aantal verenigingen c.q. leden. En begrijpen doe ik het zeer zeker wel maar of het allemaal terecht is waag ik te betwijfelen. Let wel dat er altijd een categorie leden zijn die eigenlijk op een hopeloze wijze bij een rayon zijn ingedeeld. En dat is natuurlijk niet fijn, maar het kan ook niet zo zijn dat deze mensen immer en altijd maar de dupe moeten zijn van een bepaalde rayonindeling. Oftewel het is en blijft een kwestie van geven en nemen. Hopelijk zijn er nog verenigingen die het ei van columbus weten te ontdekken en met een plan komen waar iedereen tevreden mee is. Het antwoord hierop weet ik overigens wel want er zal nooit 100% tevredenheid zijn binnen een groot gebied als onze afdeling.

Let wel ook mijn eigen vereniging heeft een vijftal jaren in een rayon gevlogen waar me alles behalve blij mee waren. We hebben zelfs de afdelingsuitslag nog een aantal vluchten geboycot. Oftewel we hebben een aantal vluchten geen bestanden ingestuurd naar compuclub. Uiteraard werd dat ons niet in dank afgenomen en werd ons door de afdeling verplicht om in afdelingsverband mee te spelen. Het is overigens van die jaren dat we ons spelplezier hebben gevonden in rayon Frisia Oost. Good old en helaas wijlen Joost van Dijk heeft er persoonlijk voor gezorgd dan mijn vereniging zich kon aansluiten bij Frisia. Ik ben hem er nog dankbaar voor.

Terug