Laatste nieuws

Babyboom is begonnen

  • 10-2-2024

Lege doppen

De afgelopen dagen de eerste lege doppen kunnen oprapen. Dat betekent dus dat de eerste jonge duiven zijn geboren. De komende dagen zal dit proces in volle hevigheid doorgaan. Om vervolgens over een dag of vier alles op jongen te hebben. Wat gaat het toch altijd bijzonder rap met onze duifjes, voortplanten kunnen ze wel!

Op de foto mijn "Thijsje", beste asduif oud in de club over het afgelopen jaar, welke haar eerste jongen heeft. Dit jaar niet op het vlieghok maar nu op het kweekhok. Laten we hopen dat er een toppertje bijzit.

Samenspel indeling

De afgelopen tijd een tweetal keren naar Sneek geweest om een bijeenkomst bij te wonen met betrekking tot een eventuele nieuwe rayonindeling in onze afdeling.

Vorig jaar werd een voorstel om de rayons/samenspelen gelijk te trekken met de nieuw in het leven geroepen vlieggebieden waaruit de nationale kampioenschappen worden berekent. Hier was destijds zeker geen draagvlak voor zodat in 2023 volgens de bestaande samenspel indeling werd gevlogen.

Afgelopen jaar en in de herfst is de heer Coolen gevraagd om voor onze afdeling een nieuwe samenspel indeling te maken. Ik mag wel zeggen een bijzondere indeling zeker als ik weet dat hij uit de pen van de heer Coolen is gekomen. Was het niet zo dat de heer Coolen altijd predikte dat de samenspelen diep en smal moesten zijn? Wel nu het neigt nu meer naar breed en vooral niet te diep. Ik moet wel zeggen dat zijn benaderings en berekeningswijze mij wel aanspreekt. Maar zowel een paar maanden terug als ook afgelopen week kon er geen meerderheid gevonden worden om het voorstel Coolen als voorstel richting afdelingsvergadering te sturen. Overigens persoonlijke noot hierbij, het is toch mooi voor mijn persoontje dat Coolen nu afziet van smal en diep. U kunt mijn stukjes tekst van jaren terug er op na lezen ik ben absoluut niet voor smal en diep maar juist voor ondiep en breed.

UIteindelijk is het weer op het bordje van het bestuur terechtgekomen welke nu met een voorstel zijn gekomen om toch te kiezen voor het plan van Coolen. Mocht dit geen meerderheid krijgen dan blijft alles bij het oude. Wat mij betreft overigens een juist voorstel. Ik wil hier nog aan toevoegen dat het in ieder geval een no go is om de nationale vlieggebieden ook voor de afdelingskampioensschappen te laten gelden. Veel te groot en doet enorm afbreuk aan het feit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om ook in afdelingsverband eens een kampioenschapje mee te kunnen pikken.

Overigens moet ik wel zeggen dat ik afgelopen donderdag tijdens de bijeenkomst in Sneek een paar keer stevig op mijn lippen heb gebeten. Heb weer argumenten gehoord waarvan ik denk jonge jonge is dit de weg om te komen naar een nieuwe indeling. Het is en blijft voor velen verrekte moeilijk om breder te kijken dan het eigen belang. En daar kan ik ook wel een beetje in komen maar het zal toch moeten als je voor een groot gebied als de afdeling is tot iets nieuws moet komen. Ik heb er heel bewust voor gekozen om hierover maar niets te zeggen, vond het niet zo gepast namelijk.

Mijn vereniging heeft in ieder geval gezegd, laten we het plan van Coolen maar eens uit proberen. Zelf denk ik daar ook wel zo over al betwijfel ik of het voor ons wel zo ideaal is. De tijd zal het leren. En laten we wel wezen? Hoeveel van de 1100 leden spelen nu echt voor een afdelingskampioensschap. Voor mij zelf geldt dat ik het zie als bonus wanneer ik een keer mee kan doen om de kampioenschappen in de afdeling. Natuurlijk is het mooi maar het is o zo moeilijk. Nee ik kijk eerst naar mijn eigen vereniging dat is waar ik graag wil uitblinken en dat is ook al een hele opgave kan ik u vertellen.

Vergaderen

Komende week bestuursvergadering van de club, begin maart de ledenvergadering van club en afdeling en dan gaat het weer met rasse schreden richting vliegseizoen. Betekent vooraf nog alle klokken in gereedheid brengen, alle hok- en entlijsten verzamelen en controlen kortom druk druk druk

Terug