Laatste nieuws

Uitslag dopingcontrole

  • 9-10-2023

Uitslag negatief

Vandaag bericht ontvangen van de NPO met daarin de uitslag van de dopingcontrole welke ik gehad heb op dinsdag 5 september jongstleden.

De uitslag van het laboratorium is negatief en dat is dus weer postief nieuws voor mij. Zat er natuurlijk ook niet over in!

 

Mail NPO

Hieronder de tekst gekopieerd uit de mail die ik ontvangen heb.

 

2520089
H. Douna
Buursterlaan 53
8435 XM  Donkerbroek
 
 
 
Betreft:  Uitslag controle Oneigenlijk Gebruik                                                               Arnhem, 9 oktober 2023
               van Substanties bij postduiven                            
 
 
 
Beste liefhebber,
 
Op  05 september jl. is bij u een controle gehouden op het oneigenlijk gebruik van  substanties bij postduiven.
Het ter plekke genomen mestmonster is voor analyse naar het laboratorium Triskelion (voorheen Ducares) gestuurd, dat door de NPO voor dit doel is aangewezen.
 
We zijn blij u te kunnen melden dat het laboratorium ons heeft meegedeeld dat de uitslag van de analyse negatief is. Dit houdt in dat er geen verdenking is voor het oneigenlijk toedienen van de verboden substanties.
 
De uitslagen worden op 22 september a.s. in Op de Hoogte gepubliceerd.
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Marjan van Berkel, namens de
NPO-werkgroep Doping
 

 

De foto bij dit stukje tekst is overgenomen van de website van  Hans & Evert Jan Eijerkamp.

Terug