Laatste nieuws

Positief nieuws vanuit NPO werkgroep dopingcontrole, uitslag negatief!

  • 3-8-2022

UItslag dopingcontrole NEGATIEF dat is dus POSITIEF nieuws zullen we maar zeggen!! Had zeker niet anders verwacht natuurlijk.                                                                      
 
www.duivensportbond.nl
Bureau NPO  Postbus 60102 -  6800 JC   Arnhem
E-mail: info@duivensportbond.nl
Tel.  algemeen: (085) 27 38 210
 
 
02520089
Henk Douna
Buursterlaan 53
8435 XM  Donkerbroek
henk.douna@outlook.com
 
 
Betreft: Uitslag dopingcontrole                                Arnhem, 3 augustus 2022
 
 
Geachte heer Douna,
 
Op 18 juli 2022  jl. is bij u een controle gehouden op het oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven.
Het ter plekke genomen mestmonster met barcode 10001558  en sealbagnummer 725793575 is naar het laboratorium Triskelion (voorheen Ducares) gestuurd, dat door de NPO voor dit doel is aangewezen.
 
We zijn blij u te kunnen melden dat het laboratorium ons heeft meegedeeld dat de uitslag van de analyse negatief is.
Dit houdt in dat er geen verdenking is van het oneigenlijk gebruik van substanties die voor de postduiven verboden zijn.
 
De uitslagen worden op 5 augustus a.s. in Op de Hoogte gepubliceerd.
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
namens de
NPO-werkgroep Doping

 

Foto bij dit stukje tekst afkomstig van website Hans & Evert Jan Eijerkamp.
 

Terug