Laatste nieuws

Brand en brand schoon

  • 28-2-2022

Vanmorgen met precies één derde van mijn vliegbestand naar Wezep getogen om een controle te laten uitvoeren door dierenarts Nanne Wolff. Alle facetten die hij normaal kan controleren zijn gecontroleerd en ik kreeg acht keer te horen brand en brand schoon. Geen enkele uitzondering hierop zo waren de woorden van Nanne.

Dat is iets wat we graag horen natuurlijk. Vooral nu, met een mooie partij jongen in de broedschaal. Ik geef ze het liefst maar een zo goed mogelijke start mee. Kunnen ze straks lekker uitgroeien.

De oude duiven inmiddels weer dagelijks los. Ik vind het nog wel enigszins risicovol vanwege de strakblauwe lucht. Heb het idee dat de kromsnavel er dan betere kijk op heeft dan met bewolkt weer. Ik blijf er maar een beetje bij staan voor wat dat allemaal waard is.

Inmiddels enkele aanmeldingen van nieuwe leden. Helaas is de vereniging in Bakkeveen vorige week ter ziele gegaan. De overgebleven leden vertrekken nu naar verenigingen in de omgeving. Altijd bijzonder jammer dat een club die al behoorlijk lang bestaan heeft moet worden opgeheven in verband met te weinig leden.

Voor onze club natuurlijk wel positief om er nieuwe leden bij te krijgen maar ik had liever gezien dat de vereniging in Bakkeveen was blijven bestaan. Het is helaas niet anders en we heten de nieuwe leden straks natuurlijk van harte welkom!

Terug