Laatste nieuws

Weekje vrijaf!

  • 14-5-2021

Vanavond hadden we moeten inkorven voor de tweede midfond vlucht van dit seizoen, wederom vanaf het Belgische Chimay.

Echter het weer wordt weer eens onze spelbreker waardoor op advies van het IWB de vlucht is afgelast. Bijzonder jammer maar ik ben over het genomen besluit zeker zeer content mee. 

Onder dit soort omstandigheden heb je altijd liefhebbers die er bijna kwaad om worden dat er niet ingekorfd wordt en je heb liefhebbers die maar wat blij zijn dat het niet door gaat. Ik behoor inmiddels dus ook zeker tot de laatste categorie. Ach ja we moeten er geen watjes van maken lees en hoor je dan, aan me hoela denk ik dan. Heb nog nooit betere duiven gekregen door ze door weer en wind te jagen.

Vergeet het nooit weer, ergens jaren 94 of 95 dacht ik zo, als lid van dagelijks bestuur van de afdeling Friesland lasten we de eerste vlucht in april af vanwege een mooie witte laag sneeuw die er kwam te liggen. Mijn god ik heb het geweten, duurde maar een halve minuut na de berichtgeving of daar had ik good old Jouke Feddema al aan de telefoon.......gvd.......wat dogge jimme no! Ik ha se as koegels sa roun, fleane moatte we! (wat doen jullie nu, ik heb ze als kogels zo rond, we moeten vliegen!). 

Tjonge wat was de man duivels op het afdelingsbestuur. Ach en zo is het heden ten dage nog. Ik weet bijna wel zeker dat de secretaris van de afdeling (onze clubgenoot Marcel van Zanden) vandaag de nodige mailtjes heeft gekregen over het niet doorgaan van de vlucht dit weekend. Wat dat betreft is er totaal niets verandert.

Maar als het niet verantwoord is dan kunnen en mogen we gewoon geen vluchten organiseren! Vooral in de huidige tijdsgeest waarin we leven. We liggen al een paar jaar onder een vergrootglas en eigenlijk kunnen we ons nauwelijks een misstap veroorloven.

Mooi is het natuurlijk niet, ik wil ook niets liever dan een vlucht, maar als het niet kan dan maar mooi niet!

Maar laten we hopen dat ze het bij het goede eind hebben gelijk als de vitesse vlucht Gennep die afgelast werd in het begin van het seizoen. Ook toen een wel zeer terecht besluit, immers er had absoluut niet gelost kunnen worden in Gennep zoals ons destijds werd bevestigd door liefhebbers die daar wonen.

Volgende week nieuwe ronde nieuwe kansen, inclusief de dagfond.

Terug