Laatste nieuws

We mogen weer! Vakwerk van de commissie Corona!!

  • 9-5-2020

Tjonge daar is nog eens een bijzonder, wat zeg ik, heel bijzonder knap stukje werk verricht door de heren die zitting hebben in de "Corona Commissie" (zo noem ik het maar even). In deze tijd weer invulling geven aan het opstarten van de postduiven vluchten. Uitzonderlijk gewoon, de KNVB lukt het tot op heden echt niet om de voetballers weer aan het voetballen te krijgen. Ze kunnen in Zeist nog wat leren van de postduivenbond........

De communicatie vooraf was vrijwel hopeloos maar het slot is subliem!

Laten we blij zijn dat we vanaf 11 mei weer los kunnen en laten we degene die dit gerealiseerd hebben erg dankbaar zijn!! Uiteraard heel veel mitsen en maren en geen competitie maar is dat belangrijk op dit moment? We kunnen de duiven weer trainen en ervaring laten opdoen en dat is wel heel erg belangrijk. Een aankomstlijst kan er gemaakt worden zodat we weten hoe de duiven het gedaan hebben en hoe ze er voorstaan.

Betekent wel alle hens aan dek voor velen. Zowel op het eigen hok als in de vereniging. Een uitvoerig protocol is in elkaar geknutseld en daar zullen we volledig aan moeten voldoen. Is het leuk zoals we moeten gaan werken in het clubgebouw? Nee niet echt maar er is even geen andere oplossing.

De afdelingbestuurders zullen het bijzonder druk hebben nu en laten we die de tijd gunnen al hoe erg we ook staan te trappelen.

Hier op eigen hok gaat het tot nog toe zeker naar wens. Enkele keren de duiven weg gehad voor een trainingsvlucht en dat is zonder problemen verlopen. De jongen gaan ook nog steeds lekker ook al hadden we wel een kleine domper te verwerken afgelopen week. De koppel van Dolf heeft de draden geraakt namelijk met als gevolg een zestal duiven gesneuveld. Één van die zes is later op de avond met twee gebroken poten thuisgekomen en ééntje was al eerder thuis met één gebroken poot. Altijd bijzonder treurig dat duiven op een dergelijke wijze aan hun eind geraken. Het is niet anders en ook hier geldt weer een keer diep adem halen en weer door!

Terug