Laatste nieuws

De rollen zijn duidelijk omgedraaid

  • 22-3-2020

We waren al wel bekend met het feit dat de duiven niet mochten vliegen begin maart. Immers hebben we in het verleden al enkele malen de vogelgriep mee moeten maken met als gevolg dat er geen dieren vervoerd mochten worden.

Hoe anders is het nu! De duiven mogen en willen wel maar nu mogen hun baasjes niet! We zijn beland in een rollercoaster van vragen, onduidelijkheden, angst, onzekerheid noem maar op. Het Corona virus slaat in alle hevigheid om zich heen met alle gevolgen van dien.

Voorlopig geen vluchten dus, voorlopig?...............misschien en heel waarschijnlijk enkele maanden geen vluchten. Is dat erg? Nee hoor! Is het jammer? Jazeker! Laten we eerst dat vervelende virus maar uit te zien bannen en vervolgens met zijn allen proberen de economie weer op gang te krijgen. Dat zal nog een hele opgave worden waarvan we niet weten hoe het gaat aflopen. Kortom onduidelijkheid voor wat de toekomst ons gaat brengen.

Hier ten aanzien van de duiven geen schokkende zaken. Afgelopen donderdag de duiven gescheiden en tevens geënt tegen pokken. De zaak staat dus op weduwschap en dat maakt de verzorging al weer een stukje eenvoudiger. Iedere dag een half uurtje vliegen, hetgeen we overigens zo langzamerhand zullen gaan opvoeren naar een vol uur. Wel hebben we besloten om toch de oude duiven maar te gaan verduisteren. We zijn er geen directe voorstander van maar mochten we het geluk hebben ergens eind mei alsnog te gaan vliegen dan is het wel fijn dat ze nog niet op een halve vleugel staan.

Tot slot beste mensen, pas goed op U zelf en Uw naasten! Volg de instructies zoveel als mogelijk op al hoe lastig dat ook kan zijn. En voor de zieken onder ons, heel veel beterschap gewenst!

Blijf gezond!

Terug