Laatste nieuws

Jonge duiven gespeend, bizarre tijden!

  • 15-3-2020

We leven momenteel toch wel degelijk in een bizarre tijd! Corona is het schrikwoord van dit moment, een woord waarvan we een paar maand geleden nog nooit van hadden gehoord maar waarvan we inmiddels aan den lijve ondervinden wat het met de mensheid doet.

Laten we hopen dat het gevreesde virus ingedamd kan worden en dat het aantal slachtoffers beperkt zal blijven. Het lijkt er allemaal nog niet echt op helaas. We kunnen dan ook alleen maar gehoor geven aan hetgeen van ons als mensheid gevraagd wordt.

Terug naar de duiven, o wat belangrijk...............helemaal niet dus! Laten we maar realistisch blijven en ons vooral niet te druk maken over onze gevleugelde vrienden. Vliegen zal er voorlopig wel niet in zitten en dat lijkt mij ook zeer logisch. Maar rustig afwachten dus wanneer we gaan starten.

Inmiddels zijn er hier de afgelopen week rond de 80 jonge duiven gespeend. Mooi spul al zeg ik het zelf. Hopelijk mogen we er één of twee goede van overhouden. Tevens afgelopen week enkele jongen afgeleverd op geschonken bonnen.

Komende week de oude duiven enten tegen pokken (met de kwast) en daarna op weduwschap. Training zullen we vanaf dan langzaam gaan opvoeren naar een vol uur. We gaan dit overigens zeer gedoseerd doen om spierproblemen te voorkomen. Inmiddels zijn ze gelukkig goed gewend aan hun hok en zijn ze totaal acht keer buiten geweest.

Komende zaterdag jonge duivenverkoop in Jubbega. We hebben er een duif voor geschonken en zullen onze verplichting uiteraard nakomen. Er naar toe gaan zit er niet in. Is zeer waarschijnlijk ook niet meer nodig omdat sportverenigingen immers op slot gezet zijn. En duivensport is ook sport volgens mij. Wens de organisatie veel wijsheid in de te nemen besluiten.

Terug