Laatste nieuws

Eerste rondjes weer gedraaid, zonder kleerscheuren van af gekomen

  • 3-3-2020

Het is weer maart en dat betekent dat de duiven naar buiten moeten. Vandaag prachtig mooi weer dus vanmiddag rond de klok van drie uur de duiven allemaal naar buiten. Hebben een twintig minuten lekker gevlogen waarna ze naar binnen konden en mochten.

Dat lukte voor de oude duiven uiteraard prima maar de nog niet overgewende jongen hadden geen enkele haast. Al met al enkele uren buiten geweest om ze toch maar in de gaten te houden en indien mogelijk te behoeden voor de kromsnavel. Uiteindelijk de laatste 10 jongen in het jonge duivenhok naar binnengelaten omdat we ze nu nog zeker niet een nacht buiten willen laten zitten. Mogelijk morgen nog een paar en dan weten ze het ook wel weer. Kwestie van een klein beetje geduld. Overigens niets beter dan ze in het najaar al goed overgewend te hebben.

Gelukkig is de koppel nog compleet en zijn we er zonder kleerscheuren vanaf gekomen zodat we les één achter de rug hebben. Eigenlijk was het weer veel te mooi en helder. Bij donker weer waren ze zeker weten vele malen beter naar binnen gegaan.

Gisteren met een mooi partijtje duiven naar Nanne Wolff in Wezep geweest. Ik had mij de reis kunnen besparen want er is helemaal niets geconstateerd. Bij geen van de duiven ook maar een spoor van geel gaf Nanne aan. Ook de mest kende geen onregelmatigheden zodat we mooi de voorbereiding in kunnen. Als de jongen er van af zijn nog een keer laten controleren op de luchtwegen en over een dikke week nog enten tegen pokken en dan kan het gas er op wat ons betreft.

Gisteravond nog de voorjaarsvergadering van de club gehad. Is in goede harmonie en zonder problemen verlopen. Nu nog de vergadering van de afdeling en het rayon en dan is het vergaderseizoen hopelijk voorlopig weer afgelopen.

Terug